ราคาทองคำวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
สรุปราคาทองคำรายเดือน


ลำดับที่

วันที่

฿ปรับขึ้น/ลง

 

1มกราคม 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
2กุมภาพันธ์ 2557gold-price-up 1000 ราคาทองคำ
3มีนาคม 2557gold-price-up -650 ราคาทองคำ
4เมษายน 2557gold-price-up -100 ราคาทองคำ
5พฤษภาคม 2557gold-price-up -300 ราคาทองคำ
6มิถุนายน 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
7กรกฎาคม 2557gold-price-up -500 ราคาทองคำ
สิ้นสุดวันที่ : 26 กรกฎาคม 2557

ราคาทองคําวันนี้ ราคาทองวันนี้ ชมรมนักลงทุนทองคํา

ราคาทองวันนี้ อัพเดทล่าสุด 28/07/2557 12:19 ( ครั้งที่ 4)

 

รับซื้อ(บาท)

ขายออก(บาท)

ราคาทองคำแท่ง฿ 19,600.00฿ 19,700.00
ราคาทองคำรูปพรรณ฿ 19,313.84฿ 20,100.00
ราคาทองคำวันนี้  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

428/07/2557 12:1919,600.0019,700.0019,313.84 20,100.00gold-price-down -50
328/07/2557 12:0919,650.0019,750.0019,359.32 20,150.00gold-price-up 50
228/07/2557 11:0919,600.0019,700.0019,313.84 20,100.00gold-price-up 50
128/07/2557 09:2219,550.0019,650.0019,268.36 20,050.00gold-price-down -50