ราคาทองคำวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
สรุปราคาทองคำรายเดือน


ลำดับที่

วันที่

฿ปรับขึ้น/ลง

 

1มกราคม 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
2กุมภาพันธ์ 2557gold-price-up 1000 ราคาทองคำ
3มีนาคม 2557gold-price-up -650 ราคาทองคำ
4เมษายน 2557gold-price-up -100 ราคาทองคำ
5พฤษภาคม 2557gold-price-up -300 ราคาทองคำ
6มิถุนายน 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
7กรกฎาคม 2557gold-price-up -500 ราคาทองคำ
8สิงหาคม 2557gold-price-up -200 ราคาทองคำ
9กันยายน 2557gold-price-up 50 ราคาทองคำ
สิ้นสุดวันที่ : 1 กันยายน 2557

ราคาทองคําวันนี้ ราคาทองวันนี้ ชมรมนักลงทุนทองคํา

ราคาทองวันนี้ อัพเดทล่าสุด 01/09/2557 15:16 ( ครั้งที่ 2)

 

รับซื้อ(บาท)

ขายออก(บาท)

ราคาทองคำแท่ง฿ 19,450.00฿ 19,550.00
ราคาทองคำรูปพรรณ฿ 19,162.24฿ 19,950.00
ราคาทองคำวันนี้  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

201/09/2557 15:1619,450.0019,550.0019,162.24 19,950.00gold-price-up 50
101/09/2557 09:3119,400.0019,500.0019,116.76 19,900.00gold-price-up 0