ราคาทองคำวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
สรุปราคาทองคำรายเดือน


ลำดับที่

วันที่

฿ปรับขึ้น/ลง

 

1มกราคม 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
2กุมภาพันธ์ 2557gold-price-up 1000 ราคาทองคำ
3มีนาคม 2557gold-price-up -650 ราคาทองคำ
4เมษายน 2557gold-price-up -100 ราคาทองคำ
5พฤษภาคม 2557gold-price-up -300 ราคาทองคำ
6มิถุนายน 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
7กรกฎาคม 2557gold-price-up -450 ราคาทองคำ
สิ้นสุดวันที่ : 29 กรกฎาคม 2557

ราคาทองคําย้อนหลัง ข้อมูลราคาทองย้อนหลัง ชมรมนักลงทุนทองคําเวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

วันที่/เวลา

ครั้ง

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

29/07/25572 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
28/07/25575 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
27/07/25570 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00  0 ราคาทองคำ
26/07/25571 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00 gold-price-up 150 ราคาทองคำ
25/07/25571 19,450.00 19,550.00 19,162.24 19,950.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
24/07/25573 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
23/07/25572 19,650.00 19,750.00 19,359.32 20,150.00  0 ราคาทองคำ
22/07/25574 19,750.00 19,850.00 19,465.44 20,250.00 gold-price-up -200 ราคาทองคำ
21/07/25574 19,850.00 19,950.00 19,556.40 20,350.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
20/07/25570 19,900.00 20,000.00 19,617.04 20,400.00  0 ราคาทองคำ
19/07/25571 19,900.00 20,000.00 19,617.04 20,400.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
18/07/25574 20,000.00 20,100.00 19,708.00 20,500.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
17/07/25575 19,750.00 19,850.00 19,465.44 20,250.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
16/07/25571 19,700.00 19,800.00 19,419.96 20,200.00 gold-price-up -200 ราคาทองคำ
15/07/25576 19,850.00 19,950.00 19,556.40 20,350.00 gold-price-up -150 ราคาทองคำ
14/07/25577 20,300.00 20,400.00 20,011.20 20,800.00 gold-price-up -300 ราคาทองคำ
13/07/25570 20,200.00 20,300.00 19,905.08 20,700.00  0 ราคาทองคำ
12/07/25570 20,200.00 20,300.00 19,905.08 20,700.00  0 ราคาทองคำ
11/07/25570 20,200.00 20,300.00 19,905.08 20,700.00  0 ราคาทองคำ
10/07/25576 20,200.00 20,300.00 19,905.08 20,700.00 gold-price-up 250 ราคาทองคำ
09/07/25574 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
08/07/25571 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
07/07/25572 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
06/07/25570 20,200.00 20,300.00 19,905.08 20,700.00  0 ราคาทองคำ
05/07/25571 20,200.00 20,300.00 19,905.08 20,700.00  0 ราคาทองคำ
04/07/25572 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00  0 ราคาทองคำ
03/07/25574 20,250.00 20,350.00 19,950.56 20,750.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
02/07/25571 20,250.00 20,350.00 19,950.56 20,750.00  0 ราคาทองคำ
01/07/25572 20,300.00 20,400.00 20,011.20 20,800.00 gold-price-up 150 ราคาทองคำ
30/06/25572 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
29/06/25570 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00  0 ราคาทองคำ
28/06/25571 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00  0 ราคาทองคำ
27/06/25573 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
26/06/25576 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00  0 ราคาทองคำ
25/06/25572 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
24/06/25576 20,150.00 20,250.00 19,859.60 20,650.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
23/06/25574 20,050.00 20,150.00 19,753.48 20,550.00  0 ราคาทองคำ
22/06/25570 20,100.00 20,200.00 19,814.12 20,600.00  0 ราคาทองคำ
21/06/25571 20,100.00 20,200.00 19,814.12 20,600.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
20/06/25575 20,050.00 20,150.00 19,753.48 20,550.00 gold-price-up 450 ราคาทองคำ
19/06/25573 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 gold-price-up 150 ราคาทองคำ
18/06/25572 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
17/06/25573 19,450.00 19,550.00 19,162.24 19,950.00 gold-price-up -200 ราคาทองคำ
16/06/25573 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
15/06/25570 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00  0 ราคาทองคำ
14/06/25571 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
13/06/25572 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
12/06/25573 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00  0 ราคาทองคำ
11/06/25571 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
10/06/25572 19,200.00 19,300.00 18,919.68 19,700.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
09/06/25571 19,200.00 19,300.00 18,919.68 19,700.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
08/06/25570 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00  0 ราคาทองคำ
07/06/25571 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
06/06/25571 19,300.00 19,400.00 19,025.80 19,800.00 gold-price-up 150 ราคาทองคำ
05/06/25572 19,200.00 19,300.00 18,919.68 19,700.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
04/06/25573 19,200.00 19,300.00 18,919.68 19,700.00  0 ราคาทองคำ
03/06/25574 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
02/06/25572 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ