ADS

ราคาทองคำวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
สรุปราคาทองคำรายเดือน


ลำดับที่

วันที่

฿ปรับขึ้น/ลง

 

1มกราคม 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
2กุมภาพันธ์ 2557gold-price-up 1000 ราคาทองคำ
3มีนาคม 2557gold-price-up -650 ราคาทองคำ
4เมษายน 2557gold-price-up -100 ราคาทองคำ
5พฤษภาคม 2557gold-price-up -300 ราคาทองคำ
6มิถุนายน 2557gold-price-up 700 ราคาทองคำ
7กรกฎาคม 2557gold-price-up -500 ราคาทองคำ
8สิงหาคม 2557gold-price-up -200 ราคาทองคำ
9กันยายน 2557gold-price-up -800 ราคาทองคำ
สิ้นสุดวันที่ : 19 กันยายน 2557

ราคาทองคําย้อนหลัง ข้อมูลราคาทองย้อนหลัง ชมรมนักลงทุนทองคําเวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

วันที่/เวลา

ครั้ง

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

19/09/25576 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
18/09/25572 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 gold-price-up -150 ราคาทองคำ
17/09/25572 18,850.00 18,950.00 18,571.00 19,350.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
16/09/25571 18,850.00 18,950.00 18,571.00 19,350.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
15/09/25572 18,750.00 18,850.00 18,480.04 19,250.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
14/09/25570 18,750.00 18,850.00 18,480.04 19,250.00  0 ราคาทองคำ
13/09/25571 18,750.00 18,850.00 18,480.04 19,250.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
12/09/25572 18,750.00 18,850.00 18,480.04 19,250.00 gold-price-up -150 ราคาทองคำ
11/09/25571 18,950.00 19,050.00 18,677.12 19,450.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
10/09/25571 19,050.00 19,150.00 18,768.08 19,550.00  0 ราคาทองคำ
09/09/25573 19,050.00 19,150.00 18,768.08 19,550.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
08/09/25573 19,150.00 19,250.00 18,874.20 19,650.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
07/09/25570 19,200.00 19,300.00 18,919.68 19,700.00  0 ราคาทองคำ
06/09/25571 19,200.00 19,300.00 18,919.68 19,700.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
05/09/25571 19,150.00 19,250.00 18,874.20 19,650.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
04/09/25571 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
03/09/25575 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00 gold-price-up -200 ราคาทองคำ
02/09/25572 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
01/09/25572 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
31/08/25570 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00  0 ราคาทองคำ
30/08/25571 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
29/08/25573 19,450.00 19,550.00 19,162.24 19,950.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
28/08/25574 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
27/08/25571 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
26/08/25573 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
25/08/25572 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
24/08/25570 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00  0 ราคาทองคำ
23/08/25571 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
22/08/25573 19,300.00 19,400.00 19,025.80 19,800.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
21/08/25574 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 gold-price-up -150 ราคาทองคำ
20/08/25571 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
19/08/25571 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00  0 ราคาทองคำ
18/08/25571 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
17/08/25570 19,650.00 19,750.00 19,359.32 20,150.00  0 ราคาทองคำ
16/08/25571 19,650.00 19,750.00 19,359.32 20,150.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
15/08/25571 19,750.00 19,850.00 19,465.44 20,250.00  0 ราคาทองคำ
14/08/25571 19,750.00 19,850.00 19,465.44 20,250.00  0 ราคาทองคำ
13/08/25572 19,800.00 19,900.00 19,510.92 20,300.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
12/08/25570 19,800.00 19,900.00 19,510.92 20,300.00  0 ราคาทองคำ
11/08/25571 19,800.00 19,900.00 19,510.92 20,300.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
10/08/25570 19,850.00 19,950.00 19,556.40 20,350.00  0 ราคาทองคำ
09/08/25571 19,850.00 19,950.00 19,556.40 20,350.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
08/08/25574 20,000.00 20,100.00 19,708.00 20,500.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
07/08/25572 19,800.00 19,900.00 19,510.92 20,300.00 gold-price-up 250 ราคาทองคำ
06/08/25571 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
05/08/25571 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
04/08/25571 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00  0 ราคาทองคำ
03/08/25570 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00  0 ราคาทองคำ
02/08/25571 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
01/08/25572 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
31/07/25572 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up 50 ราคาทองคำ
30/07/25571 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
29/07/25572 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00 gold-price-up 100 ราคาทองคำ
28/07/25575 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ
27/07/25570 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00  0 ราคาทองคำ
26/07/25571 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00 gold-price-up 150 ราคาทองคำ
25/07/25571 19,450.00 19,550.00 19,162.24 19,950.00 gold-price-up -100 ราคาทองคำ
24/07/25573 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 gold-price-up -50 ราคาทองคำ